Procenten berekenen

Procenten berekenen was nog nooit zo makkelijk. Als je snel een antwoord wil op de vraag: “Hoeveel is ?% van een getal?”, dan kun je dit hierboven berekenen. Vul je waardes in en druk op de “Berekenen” knop.

Maar we hebben natuurlijk nog meer tools voor het rekenen met procenten. Hier moet je enkel je waardes invullen, het berekenen gaat vanzelf.

Het kan een goede hulp zijn om te leren rekenen met procenten, maar je kunt het ook gebruiken in verschillende alledaagse situaties. Bijvoorbeeld als je 10% fooi wil geven op restaurant of de btw uitrekenen op een bepaald bedrag.

Enkele voorbeelden

Deel van het geheel in %

Stijging in %

Bezoek onze pagina over → percentages berekenen voor meer tools.

Wat zijn procenten

Een procent is een honderdste. We gebruiken een % om het aan te geven. Dus 5 procent is hetzelfde als 5%, 0.05, 5/100 of vijf honderdsten. Zo eenvoudig is het!

Dat is mooi, maar we gebruiken meestal niet enkel procenten. Soms willen we de verhouding weergeven tussen 2 getallen. Bijvoorbeeld: wat is 40% van 20? Dat is 40 honderdsten van 20, dus als we 20 koekjes delen in 100 gelijke stukjes (veel succes daarmee!), 40 van die delen zijn dan onze 40% van 20 koekjes. Laten we even rekenen: 40/100 * 20 = 8. Een klein trucje is hier wel van toepassing: als je wil delen door honderd, verplaats dan gewoon de komma twee plaatsen naar links. In onze berekening, 40/100 * 20 konden we ook zo doen: (40 * 20) / 100 (net hetzelfde). 40 * 20 is 800. Verplaats de komma in 800 2 plaatsen naar links en je krijgt 8.00. Vul bovenaan de pagina eens deze waarden in, 40 en 20. Dan krijg je “40% van 20 is 8”.

In een ander geval wil je bijvoorbeel aangeven hoeveel procent een getal gedaald of gestegen is. Bijvoorbeeld als je 10 appels hebt en je eet er 2 van op… Dan ben je 20% appels verloren. Waarom? Omdat 8 is 80% van 10. Alle appels waren 100%, nu hebben we er nog 80%, dus zijn het aantal appels met 20% gedaald (want 100 - 80 = 20). Gebruik hiervoor onze procent stijging tool.

Oorsprong

De term procent komt van het Latijnse per centrum (per honderd) en wordt aangegeven met het teken %.

Procenten bij oplossingen

Een procent hoeft niet altijd te duiden op een aantal honderdste delen van het geheel. Zo worden oplossingen ook met procenten weergegeven. Een fysiologische zoutoplossing wordt bv. aangeduid als een oplossing van 0.9% keukenzout. Deze 0.9% wil zeggen dat de oplossing 0.9gram zout per 100 mL (=100 gram) bevat. Het percentage slaat hier dus op het gewicht.

Bij volumepercentage vermeldt men vaak het toevoegsel “vol”, dan krijgen we bijvoorbeeld: 14%vol of 14vol%.

Procentpunten

Een procentpunt, ook geschreven als %-punt, gebruikt men om het absolute verschil aan te geven tussen waarden die in procenten worden uitgedrukt.
Een procent is dus een honderdste deel, terwijl een procentpunt een rekeneenheid is waarmee men de verandering van een percentage uitdrukt.

Een voorbeeld:

Als de rente op je spaarrekening stijgt van 2% tot 3%, dan kan men dit uitdrukken als “een stijging van 50% van het oude rentepercentage”, of als “een stijging van 1 procentpunt” (wat dus 1% van het geheel is). Een “stijging van 1%” is niet duidelijk, want het zou kunnen wijzen op een verhoging van 1% van 2 (0.02 dus) wat het totaal op 2.02% brengt ipv 3%

Promille

1 promille is 1 duizendste deel, het woord promille betekend ook “per duizend”. Een promille wordt genoteerd als ‰, zoals het procent (%) maar met 3 “nulletjes” in plaats van 2. Hierbij geldt dus dat 1promille = 0.1procent